Шановні абоненти! Будь ласка, передавайте показники лічильників з 1 по 5 число кожного місяця та у разі виявлення запаху газу дзвоніть 104 У разі виявлення запаху газу дзвоніть 104

Приєднання до газових мереж

 

Порядок приєднання об'єктів замовників до газових мереж

Приєднання до газових мереж – це комплексне надання послуги замовнику газорозподільним підприємством з виконанням організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості користування газом за власними потребами. 
Приєднання до газорозподільної мережі об'єктів будівництва замовників або існуючих об'єктів здійснюється відповідно до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг №2494 від 30.09.2015р. 
Кодекс газорозподільних систем розрізняє два типи приєднання: стандартне та нестандартне.

СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

Послуга «Стандартне приєднання» доступна для споживачів, у яких: 

  • потужність об'єктів газоспоживання до 16 метрів кубічних за годину;
  • відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не більше 10 метрів у міській місцевості;
  • 25 метрів у сільській місцевості.

НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

Послуга «Нестандартне приєднання» доступна для споживачів, у яких потужність об'єктів газоспоживання більше/рівне 16 метрів кубічних на годину або відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання більше 10 метрів у міській місцевості та 25 метрів у сільській місцевості або точка забезпечення потужності знаходиться на земельній ділянці замовника. 

Для приєднання та підключення об’єктів газопостачання до газових мереж замовник повинен: 

За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення відповідальний працівник «Єдиного вікна» протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та надає йому дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання.

НЕОБХІДНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ: 

Разом із заявою на приєднання замовник надає перелік таких документів:

1. Заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою ПрАТ «Тернопільгаз», у якому зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи. 
2. Копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). 

Увага! Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати ПрАТ «Тернопільгаз» ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж. 

3. Копії документів замовника: 
   • які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб); 
   • які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців); 
   • про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України
4. Копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби). 

У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об’єктів газорозподільних мереж.

Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх підписаними замовником у ПрАТ «Тернопільгаз», структурний підрозділ підприємства «Єдине вікно» у відповідному районному управлінні з експлуатації газового господарства, та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання, якщо вона передбачена чинним законодавством. 

При відмові замовнику в приєднанні його об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи ПрАТ «Тернопільгаз» зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних) письмово повідомити про це замовника з відповідним обґрунтуванням такого рішення. Копія письмової відмови в приєднанні в цей самий строк має бути передана до територіального органу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Після укладення договору на приєднання ПрАТ «Тернопільгаз» забезпечує приєднання об’єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем та графіку оплати замовником за договором. Зокрема, ПрАТ «Тернопільгаз» за договором на приєднання забезпечує: 

   • оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання; 
   • отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності); 
   • виконання інженерно-геодезичних вишукувань; 
   • розробку та затвердження проєкту зовнішнього газопостачання; 
   • отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт; 
   • будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання; 
   • встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу; 
   • відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва; 
   • підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності; 
   • підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання; 
   • пуск газу на об’єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди). 

За домовленістю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів, у тому числі з урахуванням строку, необхідного ПрАТ «Тернопільгаз» для погодження та оформлення права користування земельною ділянкою під газовими мережами зовнішнього газопостачання відповідно до встановленого законодавством порядку. 

Типові договора на приєднання для завантаження: 

Методологія встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем

Вартості приєднання до газових мереж на 2023 рік

Вартості приєднання до газових мереж на 2022 рік

Вартості приєднання до газових мереж на 2021 рік