Шановні абоненти! Будь ласка, передавайте показники лічильників з 1 по 5 число кожного місяця та у разі виявлення запаху газу дзвоніть 104 У разі виявлення запаху газу дзвоніть 104

ПрАТ "Бережанигаз"

Установчі документи ПрАТ "Бережанигаз"Інформація емітента цінних паперів ПрАТ "Бережанигаз"Збори акціонерів

Статут ПАТ "Бережанигаз" (19.04.2011р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію ПАТ "Бережанигаз" (19.04.2011р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій ПАТ "Бережанигаз" (19.04.2011р.)

Положення ПАТ "Бережанигаз"

Положення про Загальні збори (19.04.2011р.)

Положення про Правління 2011) (19.04.2011р.)

Положення про Ревізійну комісію 2011) (19.04.2011р.)

Положення про Наглядова рада 2011) (19.04.2011р.)

Афілійовані особи (2.03.2015p.)

Випуск іпотечних облігацій (09.03.2015р.)

Документи звітності (09.03.2015р.)

Засновницький договір (09.03.2015р.)

Переважне право (09.03.2015р.)

Принципи корпоративного управління (09.03.2015р.)

Припинення Товариства (09.03.2015р.)

Проспекти емісій цінних паперів (09.03.2015р.)

Філії та представництво (09.03.2015р.)

Положення про Правління (23.05.2019р.)

Положення про Загальні Збори акціонерів (23.05.2019р.)

Положення про Наглядову раду (23.05.2019р.)

Положення про Ревизійну комісію (23.05.2019р.)

Статут ПрАТ Бережанигаз (23.05.2019р.)

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб (19.04.19р.)

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018 р. (24.04.19p.)

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ Бережанигаз за 2018р. (26.04.19p.)

Особлива інформація по зміні типу товариства (17.05.19р.)

Особлива інформація про зміну складу правління (23.05.2019р.)

Річна інформація емітента цінних паперів ПАТ Бережанигаз за 2018р. (23.08.19p.)

Переглянути архівні документи

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (06.03.11р.)

Оголошення про проведення зборів акціонерів (02.03.2012р.)

Зміни у проекті порядку денного (21.03.2012р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (04.04.2012р.)

Оголошення про проведення зборів акціонерів (02.03.2013р.)

Зміни у проекті порядку денного (21.03.2013р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (04.04.2013р.)

Оголошення про проведення зборів акціонерів (02.03.2014р.)

Зміни у проекті порядку денного (21.03.2014р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (04.04.2014р.)

Оголошення про проведення зборів акціонерів (02.03.2015р.)

Зміни у проекті порядку денного (21.03.2015р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (04.04.2015р.)

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (27.02.16р.)

Зміни у проекті порядку денного (21.03.2016р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (04.04.2016р.)

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (20.03.17р.)

Протокол загальних зборів акціонерів (25.04.2017р.)

Зміни у проекті порядку денного (10.04.2017р.)

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (16.03.18р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (16.04.18р.)

Протокол про підсумки голосування №1-13 (24.04.2018р.)

Протокол про підсумки голосування №14-27 (24.04.2018р.)

ПРОТОКОЛ №21 річних загальних зборів акціонерів (24.04.2018р.)

Звіт Голови Наглядової Ради за 2017 рік (24.04.2018р.)

Звіт Голови Правління за 2017 рік (24.04.2018р.)

Звіт ревізійної комісії за 2017 рік (24.04.2018р.)

Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів (06.03.19р.)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (16.04.19р.)

Протоколи про підсумки голосування (24.04.19p.)

Звіт наглядової ради за 2018р. (24.04.19p.)

Звіт правління за 2018р. (24.04.19p.)

Звіт ревізійної комісії за 2018р. (24.04.19p.)

Протокол загальних зборів акціонерів (24.04.19p.)