findusnow.com
Menu

Порядок приєднання об’єктів замовників до газорозподільної мережі (ГРМ)

І. Для приєднання об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи ПАТ «Тернопільгаз» (надалі - Оператор ГРМ) їх власник (замовник приєднання) має звернутися до Оператора ГРМ із заявою про приєднання.
Одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік таких документів:
1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи;
2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;
3) копії документів замовника:
які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);
які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);
про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;
4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).
У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об’єктів газорозподільних мереж.

ІІ. За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати.
Вартість послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання визначається відповідно до методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором.
Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх Оператору ГРМ підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання, якщо вона передбачена чинним законодавством.

ІІІ. При відмові замовнику в приєднанні його об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних) письмово повідомити про це замовника з відповідним обґрунтуванням такого рішення. Копія письмової відмови в приєднанні в цей самий строк має бути передана до територіального органу Регулятора.

Постанова НКРЕ від 26.03.2013 № 291 «Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2013 рік».
НКРЕ, Постанова від 29.11.2013 № 1524 "Про встановлення ставок плати за стандартне приєднання до газових мереж на 2014 рік".
НКРЕКП, Постанова від 27.11.2014 № 411 "Про встановлення ставок плати за приєднання стандартне приєднання до газових мереж на 2015 рік"
НКРЕКП, Постанова від 14.04.2016 р. № 632 “Про встановлення граничного  рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2016 рік”.
НКРЕКП, Постанова від 10.11.2016 № 1980 "Про встановлення граничного  рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2017 рік"
НКРЕКП, Постанова від 28.12.2017 №1590 “Про встановлення граничного рівня плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2018 рік”
Заява на приєднання до газових мереж
Опитувальний лист