findusnow.com
Menu

      Для забезпечення надійної і безперебійної експлуатації газорозподільних систем та гарантованого рівня розподілу (переміщення) природного газу необхідно проводити ряд заходів, які наведені у даній статті.

     Оператор газорозподільних мереж (далі - оператор ГРМ) – ПАТ «Тернопільгаз» експлуатує 12,2 тис.км газопроводів, завдяки різним складним технологічним процесам підтримує в них належний тиск, обслуговує споживачів всіх категорій. Локалізацію та ліквідацію аварійних ситуацій забезпечує аварійно-диспетчерська служба (далі - АДС), що працює цілодобово і без вихідних у кожному із десяти управлінь газового господарства та семи дільницях. Істотна частина тарифної виручки використовується на утримання служб АДС. За 2016 рік бригади АДС більше 3,5 тис. разів виїжджали за викликами споживачів. В цих службах задіяно 188 висококваліфікованих робітників і диспетчерів, 16 одиниць автотранспорту, які оснащені сучасним обладнанням для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на газових мережах. Весь автотранспорт обслуговується, ремонтується та заправляється пальним для виконання повсякденних завдань. Зношеність машин АДС складає 85%, тому необхідно оновлювати автотранспортні засоби, на що необхідно немалі кошти.

     Для забезпечення надійної і безперебійної експлуатації газорозподільних систем та гарантованого рівня розподілу (переміщення) природного газу, працівники товариства – регулярно, згідно «Правил безпеки систем газопостачання» затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року №285, (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 08 червня 2015р. за №674/27119), забезпечують захист сталевих споруд систем газопостачання від електрохімічної корозії, оглядають та підтримують у робочому стані 659 станцій катодного захисту (далі – СКЗ) сталевих газопроводів, обстежують газові мережі, виявляють та ліквідовують витоки газу. Для цього службою експлуатації та ремонту підземних газопроводів та споруд на них за встановленою періодичністю для кожного типу газопроводу (відповідно: низького, середнього та високого тисків) проводяться технічні огляди та обстеження кожного метра газової труби (за допомогою сучасних приладів).

     Крім того, незалежно від споживання природного газу, протягом року фахівці підприємства здійснюють технічний огляд регулювання обладнання, технічне обслуговування та поточний ремонт 229 газорегуляторних пунктів (далі - ГРП), 1416 шафових газорегуляторних пунктів (далі - ШГРП), проводять технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти засобів електрохімзахисту, запірної арматури, компенсаторів. Крім того, оператор ГРМ несе значні витрати по оплаті витрат природного газу на виробничо-технологічні потреби, які виникають при транспортуванні його газорозподільними мережами безпосередньо до кожного споживача.

     Значна сума коштів витрачається газорозподільним підприємством ПАТ «Тернопільгаз» на виконання інвестиційної програми, а саме: реконструкцію газових мереж, ГРП, ШГРП, СКЗ та анодних заземлювачів, вузлів обліку газу з дистанційною передачею даних, відключаючих пристроїв, заміну певних ділянок газопроводів, модернізацію та закупівлю колісної та землерийної техніки, придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання на заміну непридатних до експлуатації побутових лічильників газу, закупівлю газових лічильників для обмінного фонду, впровадження та розвиток інформаційних технологій, систем телеметрії на технологічному обладнанні ГРП та ШГРП, дистанційного зняття показів побутових газових лічильників.

     На базі ПАТ «Тернопільгаз» створено спеціальний сервісний центр по повірці та ремонту лічильників газу враховуючи, що всі споживачі (100%) з 2011року забезпечені лічильниками газу. Товариство прикладає багато зусиль та несе витрати по своєчасному проведенню державної повірки, ремонту приладів обліку та заміні тих, що не підлягають ремонту. Щорічно сервісний центр забезпечує повірку 25-27 тис. лічильників газу. Разом з тим з року в рік зростає кількість непридатних до експлуатації лічильників, більше п’яти тисяч, які, згідно законодавства, повинні бути замінені за кошти газорозподільного підприємства, на що необхідні кошти.

     Слід додати, що не менше двох разів на рік, підприємство повинне зафіксувати покази газового лічильника у споживача, для чого необхідна певна чисельність працівників, а саме, контролери та оператори для контролю правильності подання показів лічильників газу.

     Згідно вимог законодавства, в товаристві створено контакт-центр, впроваджено особисті кабінети споживачів – під це розробляється програмне забезпечення, впроваджуються сучасні технології обліку даних і відповідно, витрачаються кошти на дані цілі.

     Компетентність, фаховість і наявність всіх необхідних засобів для виконання працівниками ПАТ «Тернопільгаз» повного комплексу робіт для забезпечення надійного та безперебійного розподілу природного газу підтверджена отриманою товариством ліцензією – Постанова НКРЕКП №815 від 19.06.2017р.