findusnow.com
Menu


Маршрути транспортування газу для визначення фізико-хімічних показників (далі - ФХП) природного газу, який транспортується до споживачів у населених пунктах, що знаходяться на території ліцензійної діяльності ПАТ "Тернопільгаз".

На вимогу Кодексу газорозподільних систем та з метою підвищення ефективності споживання природного газу та надання можливості споживачам оцінити власне газоспоживання у порівнянні з користуванням іншими джерелами енергії і обрати найбільш прийнятний та економічно вигідний ресурс для забезпечення своїх потреб Оператор ГРМ – ПАТ «Тернопільгаз» розробив та затвердив маршрути визначення фізико-хімічних показників газу (далі ‑ маршрут) – документ, в якому описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від джерела (джерел) його надходження до користувачів цього газу (споживачів, суміжних операторів газорозподільних систем) з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу з вказаним номером маршруту.